ДГ Деница

Детска градина в град Пещера

ДГ ”Деница” работи с екип от 20човека: 8 – педагогически персонал, 3 медицински сестри и 9 – помощно –обслужващ персонал, от които директор с 4 ПКС и 3 учителки с V ПКС. Шест от учителките са с висше образование , а 2 – педагогически специалисти. Възрастта варира от 24 до 54 години.

 

Мотото на детската градина е:”Детето – една неповторима индивидуалност”

 

Процесът на социализация при малките билингви е твърде продължителен, специфичен, свързан с преодоляването на различни трудности, в основата на които стои овладяването на българския език.

Актуални новини